Työntekijälle tueksi

Yksilölliset ovat mietteet ja yksin on mietteittensä kanssa. Jokainen haluaa kuitenkin tulla kuulluksi ja kuulla. Coachingissa kuunnellaan tavoitteena tehdä näkyväksi mahdollisuudet. Mentoroinnissa kuunnellaan, keskustellaan tavoitteena vahvistua omana itsenään.

Sointu4Coaching – Valmennuskeskustelu aiheesta, joka omassa hetkessä on ajankohtainen. Valmennuksessa tarkastellaan asiaa omista näkökulmista. Sointu4Coachingissa soivat maljat omaan tahtiin keskustelun edetessä. Maljat auttavat keskittymään ja kuuntelemaan itseään.

Sointu4Mentoring – Mentorointi, jossa kokemus tuo näkökulmia urasuunnitelmille ja -problematiikalle. Tapaamisten alussa soivat gongit ja maljat, joiden tarkoitus on keskittää ajatukset tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Sointu4Mentoring sopii vahvistamaan itseään työelämässä tapahtuvissa muutoksissa.

Sointu4Coaching ja Sointu4Mentoring tapaamiset suunnitellaan ja sovitaan tapauskohtaisesti.